Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

 • NABÓR II NA UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD NICH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku ogłasza od dnia 13 maja 2020 r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznawanej na podstawie art. 15zze ustawy z...

 • NABÓR II WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD NICH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku ogłasza od dnia 13 maja 2020r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanej na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...

 • NABÓR II WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku ogłasza od dnia 13 maja 2020r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników przyznawanej na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i...

 • NABÓR NA UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD NICH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  NABÓR NA UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD NICH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku ogłasza od dnia 25 kwietnia 2020 r . nabór wniosków o udzielenie dofinansowania  części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od...

 • NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW

  NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku ogłasza od dnia 23 kwietnia 2020r . nabór wniosków o udzielenie dofinansowania  części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej...

 • NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD NICH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

  NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD NICH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku ogłasza od dnia 23 kwietnia 2020r . nabór wniosków o udzielenie dofinansowania  części kosztów wynagrodzeń...

 • UWAGA AKTUALIZACJA NABORU UDZIELANIA POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW z dnia 02.04.2020r.

    UWAGA AKTUALIZACJA NABORU UDZIELANIA POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW z dnia 02.04.2020r.   W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku uaktualnia ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie...

 • Życzenia

  Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieja budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego życzą: Dyrektor i pracownicy Powiatowego Urzędu pracy w Świdniku

 • Informacja dotycząca mikropożyczki

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że dnia 07.04.2020 r. otrzymał informację o konieczności dołączenia do złożonych wniosków  Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID -19. W związku z powyższym prosimy wszystkich wnioskodawców o  przesłanie ww. formularza informacji...

 • Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną

  W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu do Spraw...

 • POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW - NABÓR WNIOSKÓW

    Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków od dnia 2 kwietnia 2020 r. o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   ...

 • Tarcza Antykryzysowa - niskooprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku wkrótce ogłosi termin naboru wniosków o niskooprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.   Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą to w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...

 • Komunikat dot. list obecności stażystów

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że oryginały list obecności stażystów, podpisane i zakopertowane ,  należy złożyć w siedzibie urzędu (Świdnik, ul. Al. Lotników Polskich 1) w specjalnie przygotowanej do tego celu skrzynce podawczej.  

 • INFOLINIA koronawirus - praca w Niemczech

  W związku z ogłoszoną światową pandemią koronarwirusa, w  Niemczech została zawieszona bezpośrednia obsługa klientów urzędów pracy (Bundesagentur für Arbeit) do odwołania. Do obsługi klientów została uruchomiona infolinia w języku polskim dla osób, które chcą dowiedzieć się czy i jakie świadczenia przysługują im w związku z pracą w Niemczech. INFOLINIA w języku polskim...

 • Zarządzenie Dyrektora PUP w Świdniku

  w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego na obszarze RP

 • Komunikat dla organizatorów staży i osób bezrobotnych odbywających staż w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

  W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi sytuacji osób odbywających staż, które nie będą mogły uczestniczyć w stażu z powodu opieki nad zdrowym dzieckiem spowodowanej zamknięciem placówek oświatowych, Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku na podstawie pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2020 r. informuje, że w przypadku...

 • Zarządzenie Dyrektora PUP w Świdniku

  w sprawie wprowadzenia w Powiatowy Urzędzie Pracy w Świdniku ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego na obszarze RP

 • Osoby objęte kwarantanną w związku z koronawirusem

  Niestawienie się przez osobę bezrobotną objętą kwarantanną w wyznaczonym przez PUP w Świdniku terminie lub nieobecność na szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym, czy innej formie aktywizacji będzie traktowane jako usprawiedliwiona przyczyna niestawiennictwa lub nieobecności. Podstawę usprawiedliwienia będzie stanowiło zwolnienie lekarskie lub decyzja powiatowego...

 • Komunikat dla klientów PUP w Świdniku w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym

  Komunikat dla klientów PUP w Świdniku w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym   Każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Ubezpieczenie zdrowotne możesz uzyskać z różnych tytułów (np. jako członek rodziny) https://www.gov.pl/web/zdrowie/obowiazkowe-ubezpieczenie-zdrowotne   ...

 • Odwołanie naboru wniosków na dotacje - RPO WL z powodu zagrożenia epidemiologicznego

    Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ("koronawirusa") odwołany zostaje nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu pt. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (VI)"-...

 • Ogłoszenie

  W związku z sytuacją epidemiologiczną rekomendujemy załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Informujemy również, że Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Piaskach zostaje zamknięty do odwołania. Klienci LPIK proszeni są o kontakt osobisty w siedzibie PUP w Świdniku pokój nr 13 lub telefoniczny 81 461 35 02 lub 81 461 35 13. Jednocześnie...

 • UWAGA DOTACJE PO WER

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w  Świdniku informuje,  że nadal będą kwalifikowane wnioski do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (V)", zgodnie z założeniami projektu uwzględniając możliwości finansowe oraz kolejnością wpływu wniosków na Kancelarię Główną.   Do projektu będą kwalifikowane wyłącznie osoby w wieku...

 • Nabór RPO (VI) DOTACJE

    Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 16.03.2020 r. ogłasza nabór  na:   JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla 10 osób w wysokości do 22 000 zł w ramach projektu pt. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (VI)"- Działanie 9.2 RPO WL Do projektu kwalifikowane będą  osoby bezrobotne  w...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. ZASADY NABORU WNIOSKÓW Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 04.03.2020 r. – do 11.03.2020 r. ...

 • Nabór RPO (VI)

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 09.03.2020 r. ogłasza nabór  na:   REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla  8 osób w wysokości do 22 000 zł     w ramach projektu pt. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (VI)"- Działanie 9.2 RPO WL Do projektu kwalifikowane będą  osoby...

Wyświetlanie 26 - 50 z 409 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę