Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Zagnieżdżone portlety

Informacja comiesięczna

Comiesięczne informacje Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku dotyczące bezrobocia oraz lokalnego rynku pracy.

Przejdź do sekcji.
Formy wsparcia klientów urzędu pracy

Przejdź do sekcji

Informacja kwartalna

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy

Przejdź do sekcji

Statystyki graficzne

Dane o osobach zarejestrowanych i wyrejestrowanych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej

Przejdź do sekcji

Gminy

Dane o osobach zarejestrowanych i wyrejestrowanych, w podziale na wiek i staż bezrobocia.

Przejdź do sekcji

Monitoring zawodów

Zawody deficytowe i nadwyżkowePrzejdź do sekcji

Bezrobocie w latach 2016-2017

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę