Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

 • Wstrzymanie naboru wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)" realizowanego w ramach działania 9.2 RPO WL na lata 2014-2020.

 • Życzenia

  Radosnych, rodzinnych i pełnych spokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku życzy Dyrekcja oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku

 • LOWE - LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI

  Powiat Świdnicki, Starostwo Powiatowe w Świdniku wraz z Zespołem Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku zapraszają wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w działaniach realizowanych w ramach LOWE – Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.

 • Porady zawodowe

  Serdecznie zapraszamy na spotkania z doradcą zawodowym w drugi poniedziałek każdego miesiąca do Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku przy ulicy Lubelskiej 80 w Piaskach.

 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2017

  W dniu 14.11.2017r. odbyło się w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku w ramach programu „OTWARTA FIRMA" w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2017 spotkanie z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku, którego celem było przekazanie uczniom informacji o zakresie i formach pomocy udzielanych przez tut. Urząd oraz...

 • Spotkania z agencjami pracy

  W dniach 27 i 30.10.2017r. w tutejszym Urzędzie odbyły się dwa spotkania informacyjne zorganizowane przy udziale przedstawicieli Agencji Pracy Tymczasowej In Temporis Polska oraz Agencji Pracy Tymczasowej Contrain, których celem było przekazanie osobom bezrobotnym informacji o pracy za granicą m.in. we Francji, Belgii i Niemczech. W trakcie spotkań pracownicy agencji przedstawili wymagania pracodawców odnośnie poziomu znajomości języka obcego przez pracowników oraz omówili warunki pracy w poszczególnych krajach tj....

 • UWAGA PRACODAWCY !!!

  UWAGA PRACODAWCY !!! Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku uprzejmie informuje, że - wnioski o organizację prac interwencyjnych - wnioski o dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia  będą przyjmowane tylko do  17 listopada 2017 r.   Wnioski złożone po 17 listopada 2017 r. nie będą rozpatrywane. ...

 • Program "Za życiem"

  Zapraszamy do zapoznania się z formami pomocy udzielanymi ze środków Funduszu Pracy, w celu ułatwienia powrotu do aktywności zawodowej opiekunom osób niepełnosprawnych

 • Ogólnopolski Tydzień Kariery

  W dniu 25.10.2017r. odbyło się w PCEZ w Świdniku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Szkolnych Rzeczypospolitej Polskiej spotkanie informacyjne z doradcą zawodowym PUP w Świdniku nt. „Ja i rynek pracy: moje talenty i moje kompetencje". Głównym jego celem było przekazanie uczniom informacji o sposobach...

 • MIKRO innowacje MAKRO korzyści

  W dniu 25 października 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku odbyło się spotkanie informacyjno – warsztatowe na temat projektu „Mikro innowacje – makro korzyści" – granty w wysokości do 100 tys. zł na innowacyjne pomysły z pogranicza edukacji i zatrudnienia. Na spotkaniu przedstawiciel Lubelskiej Fundacji Rozwoju przedstawił główne założenia projektu dotyczące sfinansowania działań związanych z rozwinięciem, dopracowaniem i przetestowaniem innowacyjnych pomysłów z obszaru „przechodzenie z systemu edukacji na...

 • Uwaga pracodawcy

  Pracodawco możesz otrzymać dofinansowanie w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości do 27 000 zł

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Ogłaszamy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

 • Nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej

  Szczegółowe informacje dotyczące nowego wzoru legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wyjaśnienia dotyczące dokumentowania statusu osoby niepełnosprawnej w celu korzystania z ulg i uprawnień  można uzyskać pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,797,nowe-legitymacje

 • Podsumowanie spotkań informacyjnych z bezrobotnymi

   W dniach 17.10.2017r., 18.10.2017r., 19.10.2017r., 20.10.2017r. odbyły się odpowiednio w  Urzędzie Gminy Mełgiew,  Gminnym Ośrodku Kultury w Trawnikach,  Miejskim Centrum Kultury w Piaskach, Urzędzie Gminy Rybczewice spotkania z doradcami zawodowymi PUP w Świdniku. Celem spotkań było przekazanie osobom bezrobotnym informacji  dotyczących zakresu i...

 • Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania - FP oraz PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od 23.10.2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanego limitu środków Funduszu Pracy dla 9 osób bezrobotnych oraz w ramach środków PO WER dla 1 osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

 • Zapraszamy na spotkanie informacyjne

  Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą w Belgii lub Francji na spotkanie informacyjne organizowane przez Agencję Pośrednictwa Pracy In Temporis Polska Sp. z o.o. Odbędzie się ono w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 1, 30.10.2017 o godzinie. 10.00 na drugim piętrze w pokoju nr 10 .  

 • Zapraszamy na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

  Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą w Holandii lub Niemczech na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne organizowane przez Agencję Pracy Contrain Poland Sp. z o.o.

 • AKTYWNY START

  Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu pn. „AKTYWNY START – program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Świdnickiego" realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Stacja Świdnik II". Spotkanie odbędzie się 23 października o godz. 10.00 w...

 • Zapraszamy na spotkanie informacyjno-warsztatowe

  Granty w wysokości do 100 tys. zł! Jeśli masz pomysł, który może poprawić sytuację osób młodych wchodzących na rynek pracy zgłoś się do konkursu na wybór najlepszych innowacji społecznych.

 • Zapraszamy osoby bezrobotne na spotkania informacyjne.

  Na spotkaniu uzyskasz informacje m. in. na temat: lokalnego rynku pracy, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego organizacji szkoleń, możliwości sfinansowania stażu, uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz innych form kierowanych do osób bezrobotnych i pracodawców

 • DOTACJE - ankieta dla osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania

  Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej i uzyskaniem dofinansowania proszone są o złożenie załączonej ankiety w kancelarii urzędu – pok. 2 lub przesłanie na maila lusw@praca.gov.pl do dnia 13.10.2017 r.

 • Projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku realizuje od 01.01.2017r. projekt pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - Nabór do projektu RPO WL

  Trwa nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej do pracy osoby bezrobotnej w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)".

 • Staże - Nabór do projektu RPO WL

  Trwa nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)".

Wyświetlanie 1 - 25 z 86 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę