Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

 • Zaproszenie do współpracy - cykl rozdań darmowych zaproszeń w social mediach do miejsc dofinansowanych z FE

  Zaproszenie do współpracy - cykl rozdań darmowych zaproszeń w social mediach do miejsc dofinansowanych z FE w formie konkursu prowadzonego na profilu FB Funduszy Europejskich, polegającym na szerokiej promocji efektów wykorzystania Funduszy Europejskich, a jednocześnie beneficjentów, którzy skorzystali z unijnych środków. Uwaga Rozdanie - to, ciesząca się ogromnym...

 • WKU - Służba przygotowawcza 2020

  W dniu 09.01.2020r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku odbyło się spotkanie informacyjne: „Młodzi na rynku pracy". Spotkanie rozpoczął Pan Marcin Troć – Dyrektor PUP w Świdniku, który przywitał gości oraz uczestników. Na spotkaniu gościliśmy przedstawicielki Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie . Panie przekazały szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji...

 • Spotkanie z przedstawicielem BGK

  W dn. 08.01.2020r. Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zorganizował spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie rozpoczął Pan Marcin Troć – Dyrektor PUP w Świdniku, który przywitał przybyłych uczestników, a następnie przedstawił aktualną ofertę urzędu i...

 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają na Spotkanie informacyjne: "Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

 • Podpisanie porozumień

  W dniu 18 grudnia 2019r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie porozumień dotyczących realizacji dwóch programów regionalnych: „DROGI –MOSTY-RZEKI IV” oraz „Młody przedsiębiorczy”.

 • Wstrzymanie naboru RPO staże

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż od dnia 19.12.2019 r.  wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  w ramach projektu „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (V) w związku z zakwalifikowaniem wszystkich osób do projektu.

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.   na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. ZASADY NABORU WNIOSKÓW Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 02.12.2019 r. – do 11.12.2019...

 • INFORMACJA PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej oraz w formie spółdzielni socjalnej  będzie prowadzony...

 • Nabór na bony na zasiedlenie Fundusz Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza z dniem 02.12.2019 r. nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie finansowane ze środków Funduszu Pracy dla 5 osób bezrobotnych w wysokości: 9000,00 zł.   Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 15 , III piętro nr tel. 81 461 – 35 – 15, Dokumenty i wnioski dostępne na stronie internetowej: ...

 • Nabór na bony na zasiedlenie POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza z dniem 02.12.2019 r. nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla 2 osób bezrobotnych w wysokości: 9000,00 zł. w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (IV)" - Poddziałanie 1.1.1 PO WER     Do projektu będą kwalifikowane w szczególności  osoby w wieku 18-29 lat...

 • Prace interwencyjne i roboty publiczne

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku przypomina, że 22 listopada jest ostatnim dniem składania wniosków o organizację prac interwencyjnych i robót publicznych.

 • NABÓR PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że otrzymał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na kwotę w wysokości  60 000,00 zł na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej: zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla pracodawcy, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.   na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. ZASADY NABORU WNIOSKÓW Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 12.11.2019 r. – do 29.11.2019 r...

 • Informacja: staże w ramach FP i projektu RPO WL.

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż od dnia 18.11.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków FUNDUSZU PRACY .   Jednocześnie informujemy, iż nadal trwa nabór na staże w ramach projektów „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (V) Informacje odnośnie aktualnie prowadzonego naboru można...

 • Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych i robót publicznych

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku informuję, że od 25.11.2019 r. zostaje  wstrzymany nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych i robót publicznych.

 • „S.O.S. Przeciw handlarzom i łowcom dusz”

  Poniżej multimedialne plansze oraz krótkie filmy z napisami w języku polskim, informacyjne dotyczące przeciwdziałania handlem ludźmi. Przestrzegają one osoby szukające pracy przed niebezpieczeństwami związanymi z handlem ludźmi oraz ryzykiem, jakie wiąże się z odpowiedzią na ogłoszenia nieuczciwych pracodawców lub przestępców udających pracodawców.   ...

 • Uwaga - PFRON dotacje i doposażenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku prosi o pilny kontakt telefoniczny osoby niepełnosprawne bezrobotne/poszukujące pracy oraz zainteresowanych pracodawców w celu skorzystania z niżej wymienionych form do dnia 24.10.2019r. do godz. 15.00 pod nr telefonu: 81 461 35 18: osoby niepełnosprawne bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zainteresowane...

 • Nabór staże

    Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje że nadal trwa nabór do projektu pt. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (V)"- Działanie 9.2 RPO WL na : STAŻE 4-miesięczne realizowane do 20 marca 2020 r. Po stażach wymagana jest gwarancja zatrudnienia na co najmniej  1-miesięczny okres zatrudnienia  na umowę o pracę w wymiarze min.  ½...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.   na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. ZASADY NABORU WNIOSKÓW Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 21.10.2019 r. – do 31.10.2019...

 • Informacja dotycząca kwalifikowania wniosków w sprawie doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w  Świdniku informuje, że w związku z powstałymi oszczędnościami ( tj. rezygnacja z realizacji umowy przez pracodawcę) z projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (IV)" - Poddziałanie 1.1.1 PO WER zostaną dodatkowo zakwalifikowane wnioski  w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub wyposażenia...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.   na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. ZASADY NABORU WNIOSKÓW Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 16.09.2019 r. – do 30.09.2019...

 • „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”

  „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II"  jest ogólnopolskim, rządowym programem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Rolę Pośrednika Finansowego zarządzającego funduszem pożyczkowym oraz świadczącego usługi szkoleniowe i doradcze na terenie województw lubelskiego i świętokrzyskiego pełni  Lubelska Fundacja...

 • NABÓR FP - DOTACJE, DOPOSAŻENIA, BONY NA ZASIEDLENIE

   Dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia  09.09.2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków: o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla  3 osób bezrobotnych w kwocie do 18 000 zł. o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 3 osób bezrobotnych w kwocie do 18 000 zł. o...

 • NABÓR RPO WL- DOPOSAŻENIE

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór do projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (V)"- Działanie 9.2 RPO WL na: WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY – dla 1 osoby w kwocie do 20 000 zł. Wnioski przyjmowane będą od dnia 09.09.2019 r.     Do projektu zostanie zakwalifikowana  osoba bezrobotna  w wieku...

Wyświetlanie 1 - 25 z 345 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę