Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

 • Życzenia

  Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieja budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego życzą: Dyrektor i pracownicy Powiatowego Urzędu pracy w Świdniku

 • Informacja dotycząca mikropożyczki

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że dnia 07.04.2020 r. otrzymał informację o konieczności dołączenia do złożonych wniosków  Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID -19. W związku z powyższym prosimy wszystkich wnioskodawców o  przesłanie ww. formularza informacji...

 • Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną

  W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu do Spraw...

 • POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW - NABÓR WNIOSKÓW

    Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków od dnia 2 kwietnia 2020 r. o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   ...

 • Tarcza Antykryzysowa - niskooprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku wkrótce ogłosi termin naboru wniosków o niskooprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.   Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą to w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...

 • Komunikat dot. list obecności stażystów

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że oryginały list obecności stażystów, podpisane i zakopertowane ,  należy złożyć w siedzibie urzędu (Świdnik, ul. Al. Lotników Polskich 1) w specjalnie przygotowanej do tego celu skrzynce podawczej.  

 • INFOLINIA koronawirus - praca w Niemczech

  W związku z ogłoszoną światową pandemią koronarwirusa, w  Niemczech została zawieszona bezpośrednia obsługa klientów urzędów pracy (Bundesagentur für Arbeit) do odwołania. Do obsługi klientów została uruchomiona infolinia w języku polskim dla osób, które chcą dowiedzieć się czy i jakie świadczenia przysługują im w związku z pracą w Niemczech. INFOLINIA w języku polskim...

 • Zarządzenie Dyrektora PUP w Świdniku

  w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego na obszarze RP

 • Komunikat dla organizatorów staży i osób bezrobotnych odbywających staż w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

  W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi sytuacji osób odbywających staż, które nie będą mogły uczestniczyć w stażu z powodu opieki nad zdrowym dzieckiem spowodowanej zamknięciem placówek oświatowych, Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku na podstawie pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2020 r. informuje, że w przypadku...

 • Zarządzenie Dyrektora PUP w Świdniku

  w sprawie wprowadzenia w Powiatowy Urzędzie Pracy w Świdniku ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego na obszarze RP

 • Osoby objęte kwarantanną w związku z koronawirusem

  Niestawienie się przez osobę bezrobotną objętą kwarantanną w wyznaczonym przez PUP w Świdniku terminie lub nieobecność na szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym, czy innej formie aktywizacji będzie traktowane jako usprawiedliwiona przyczyna niestawiennictwa lub nieobecności. Podstawę usprawiedliwienia będzie stanowiło zwolnienie lekarskie lub decyzja powiatowego...

 • Komunikat dla klientów PUP w Świdniku w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym

  Komunikat dla klientów PUP w Świdniku w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym   Każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Ubezpieczenie zdrowotne możesz uzyskać z różnych tytułów (np. jako członek rodziny) https://www.gov.pl/web/zdrowie/obowiazkowe-ubezpieczenie-zdrowotne   ...

 • Odwołanie naboru wniosków na dotacje - RPO WL z powodu zagrożenia epidemiologicznego

    Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ("koronawirusa") odwołany zostaje nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu pt. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (VI)"-...

 • Ogłoszenie

  W związku z sytuacją epidemiologiczną rekomendujemy załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Informujemy również, że Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Piaskach zostaje zamknięty do odwołania. Klienci LPIK proszeni są o kontakt osobisty w siedzibie PUP w Świdniku pokój nr 13 lub telefoniczny 81 461 35 02 lub 81 461 35 13. Jednocześnie...

 • UWAGA DOTACJE PO WER

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w  Świdniku informuje,  że nadal będą kwalifikowane wnioski do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (V)", zgodnie z założeniami projektu uwzględniając możliwości finansowe oraz kolejnością wpływu wniosków na Kancelarię Główną.   Do projektu będą kwalifikowane wyłącznie osoby w wieku...

 • Nabór RPO (VI) DOTACJE

    Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 16.03.2020 r. ogłasza nabór  na:   JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla 10 osób w wysokości do 22 000 zł w ramach projektu pt. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (VI)"- Działanie 9.2 RPO WL Do projektu kwalifikowane będą  osoby bezrobotne  w...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. ZASADY NABORU WNIOSKÓW Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 04.03.2020 r. – do 11.03.2020 r. ...

 • Nabór RPO (VI)

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 09.03.2020 r. ogłasza nabór  na:   REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla  8 osób w wysokości do 22 000 zł     w ramach projektu pt. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (VI)"- Działanie 9.2 RPO WL Do projektu kwalifikowane będą  osoby...

 • Nabór PO WER (V)

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 24.02.2020 r. ogłasza nabór  na: JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla 5 osób wysokości do 22 000 zł REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla  5 osób w wysokości do 22 000 zł   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

 • Informacja dla osób, które chcą skorzystać z jednorazowych środków na podjęcie działalności.

  Informujemy, że 21.02.2020 r w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku w pokoju nr. 10 na II piętrze o  godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie  informacyjne na którym pracownicy  PUP przedstawią zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz odpowiedzą na ewentualne pytania.   ...

 • Zaproszenie dla osób, które otrzymały środki na podjęcia działaności gospodarczej z PO WER

  Zapraszamy do udziału w VII edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie: 8 – 10 maja 2020 r. Jest to akcja skupiająca beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. ZASADY NABORU WNIOSKÓW Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 17.02.2020 r. – do 28.02.2020 r. ...

 • Podsumowanie XIV Forum Pracodawców

  W dniu 05 lutego 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku obyło się XIV Świdnickie Forum Pracodawców. Forum Pracodawców zrzesza podmioty działające na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Liczna grupa pracodawców i przedsiębiorców, która przybyła na spotkanie miała możliwość zapoznania się z aktualną ofertą...

 • Nabór RPO (VI)

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku od dnia  10.02.2020r.  będzie przyjmował wnioski i kwalifikował osoby na niżej wymienione formy wsparcia: STAŻE  (trwające od 3 do 6 miesięcy) Po stażach wymagana jest gwarancja zatrudnienia na co najmniej  3-miesięczny okres zatrudnienia  na umowę o pracę w wymiarze min.  ½ etatu SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRACE INTERWENCYJNE :...

 • Nabór POWER (V)

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza, że od dnia 10.02.2020r . będzie realizował i przyjmował wnioski w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (V)"- Poddziałanie 1.1.1 PO WER, na niżej wymienione formy wsparcia: STAŻE  (trwające od 3 do 6 miesięcy)   BONY SZKOLENIOWE   SZKOLENIA...

Wyświetlanie 1 - 25 z 377 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę