Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 09 lipca 2020 r. ogłasza nabór  na: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 2 osób w wysokości...

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w  Świdniku informuje,  że nadal będą kwalifikowane wnioski do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 16.03.2020 r. ogłasza nabór  na:   JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla 10 osób w...

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 09.03.2020 r. ogłasza nabór  na:   REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę