Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu

Uwaga pracodawcy – okres przechowywania dokumentacji projekt Power (V)

PUP w Świdniku informuje, że w dniu 13 grudnia 2022 r. zostały zaakcentowane zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (VI)"...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę