Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

 • Dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że pozyskał środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych. Średni koszt kształcenia ustawicznego na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty: ...

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie PAI 2016

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego pod tytułem "Integracja społeczna" w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

 • Nabór na szkolenia grupowe

  Z dniem 1 lipca 2016 roku rozpocznie się nabór na szkolenia grupowe : Operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT, (10 osób) Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych, (10 osób) Spawanie metodą TIG – 141,(10 osób)

 • Zapraszamy osoby poniżej 30 roku życia do wypełnienia ankiety

  Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie rozpoczęło regionalne badanie osób, które nie ukończyły 30. roku życia – zatrudnionych i niepracujących. Około 5-minutowa ankieta służy diagnozie czynników osłabiających i wzmacniających aktywność zawodową.

 • Nabór PFRON

  PUP w Świdniku ogłasza nabór wniosków na podjęcie działalności w ramach środków PFRON od dnia 09.06.2016 do wyczerpania środków.

 • Targi Pracy 2016 - Konkurs

  Ogłaszamy konkurs na najciekawsze stanowisko wystawiennicze Targów Pracy 2016 organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku.

 • Nabór do projektu RPO WL

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że nadal trwa nabór do projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (II)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja...

 • KARIERA W POLSCE

  Dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii w dniach 30 maja i 2 czerwca 2016 r.

 • Targi Pracy - 8 czerwca 2016

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku serdecznie zaprasza na Targi Pracy 2016

 • Podsumowanie Targów Edukacyjnych 2016

  W dniu 4 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół w Piaskach w hali sportowej im. Polskich Olimpijczyków odbyły się Targi Edukacyjne. Organizatorem wydarzenia był Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku oraz Zespół Szkół w Piaskach. Po uroczystym otwarciu, którego dokonali: Starosta Powiatu Świdnickiego - Dariusz Kołodziejczyk, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Kazimierz Stocki, Wice Starosta Powiatu Świdnickiego - Waldemar Białowąs, Sekretarz gminy Piaski - Marcin Najda, Burmistrz Miasta Świdnik - Tomasz Szydło, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy -...

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

  W dniu 23.03.2016 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, które poprowadził Pan Jakub Osina - Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy. W obradach uczestniczył Wicestarosta - Pan Waldemar Białowąs oraz Pan Leszek Czechowski - Członek Zarządu.

 • „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z dniem 4 kwietnia 2016r. ogłasza nabór do Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

 • „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich”

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z dniem 4 kwietnia 2016r. ogłasza nabór do Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich”

 • Targi Pracy Lublin 2016

  Dnia 18 marca 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku uczestniczył w Targach Pracy zorganizowanych przez Targi Lublin oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

 • Targi Edukacyjne - 4 kwietnia 2016

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku serdecznie zaprasza na Targi Edukacyjne 2016

 • Zaproszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zaprasza w dniu 18.03.2016r. na zajęcia informacyjne pt.: „Formy pomocy oferowane przez PUP w Świdniku osobom zarejestrowanym” w godz. 9.00-11.00, w sali nr 10.

 • Giełda pracy - 14 marca 2016

  W dniu 14.03.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku o godzinie 9:30 II piętro pokój nr 10 odbędzie się giełda pracy dla pracodawcy poszukującego kandydatów do pracy w zawodzie: sprzątaczka/pracownik gospodarczy (również dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności) Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy z CV.

 • Zapraszamy na grupowe spotkania informacyjne w II kwartale 2016 r.

 • Zapraszamy na porady grupowe w II kwartale 2016 r.

 • Informacja dotycząca Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku uprzejmie informuje, iż na dzień 25.02.2016 r. liczba złożonych wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników/pracodawcy przekracza limit środków przyznanych na 2016 rok.

 • Spotkanie dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w Niemczech

  W dniu 02.03.2016 r. w pokoju nr 10, II piętro o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w Niemczech.

 • Dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego od dnia 24.02.2016 r.

 • Podsumowanie spotkania dla pracodawców i przedsiębiorców

  W dniu 03.02.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zorganizował spotkanie informacyjne dla lokalnych pracodawców, które odbyło się w PCEZ w Świdniku.

 • Nabór do projektu RPO WL

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z dniem 15 lutego 2016r. ogłasza nabór do projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (II)”

 • Nabór do projektu PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z dniem 3 lutego 2016 r. ogłasza nabór do projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (II)"

Wyświetlanie 1 - 25 z 30 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę