Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

 • Projekt POWER (VI)

  Dnia 28 października 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (VI)" realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 • Rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji przyznawanej na podstawie art. 15zze4

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku ogłasza od dnia 19 grudnia 2020 r. do dnia 31.01.2021r . nabór wniosków o udzielenie dotacji  dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na podstawie art. 15zze 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych...

 • Aneks do umowy

  W dniu 10 grudnia 2020 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (V)" realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 • Od grudnia 2020 r. nastąpiła zmiana w obsłudze osób bezrobotnych

  SZANOWNI PAŃSTWO !!!   Informujemy, że od grudnia 2020 r. nastąpiła zmiana w obsłudze osób bezrobotnych. Klienci urzędu tj. osoby bezrobotne w zależności od pierwszej litery nazwiska zgłaszają się do nw. doradców klienta w PUP w Świdniku.   KLIENCI URZĘDU IMIĘ I NAZWISKO DORADCY KLIENTA NAZWISKO ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ NA LITERĘ NR TELEFONÓW ...

 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

  Na potrzeby Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i projektu Otwarta Firma trwającego w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku została opracowana multimedialna prezentacja. Zapraszamy do zapoznania się!   Załączniki Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2020...

 • Wstrzymanie naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanych z PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że z dniem 01.12.2020 roku wstrzymuje nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej oraz w formie spółdzielni socjalnej.   ...

 • Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że z dniem 01.12.2020 roku wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.   Wszelkie informacje odnośnie wznowienia naboru wniosków będą dostępne na stronie internetowej urzędu:  swidnik.praca.gov.pl lub w pokoju 18, tel. (81) 461-35-18.   ...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Zasady naboru wniosków Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia   02.12.2020 r. – do...

 • Wstrzymanie naboru wniosków stażowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż od dnia 01.12.2020 r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu finansowanych z Funduszu Pracy.  

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Zasady naboru wniosków Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia   19.11.2020 r. – do...

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (V)"- Poddziałanie 1.1.1 PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zaprasza osoby bezrobotne do skorzystania z:   INDYWIDUALNYCH SZKOLEŃ zawodowych z egzaminem zewnętrznym   BONÓW SZKOLENIOWYCH     w ramach projektu pt. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie świdnickim (V)"- Poddziałanie 1.1.1 PO WER   Do projektu będą kwalifikowane...

 • „Europejskie Dni Pracodawców 2020”

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zaprasza pracodawców z terenu powiatu świdnickiego w dniach od 09.11.2020 r. do 13.11.2020 r. na indywidualne konsultacje w ramach „Europejskich Dni Pracodawców 2020" Pracownicy przekażą Państwu szczegółowe informacje na temat usług i instrumentów rynku pracy, programów i projektów realizowanych przez instytucje rynku pracy, a także zasad...

 • Informacja dotyczycząca terminów udzielania wsparcia w ramach art. 15zzb-15zze2

  Dotyczy terminów udzielania wsparcia w ramach art. 15zzb-15zze 2   Powiatowy Urząd w Świdniku informuje , że obowiązujące aktualne przepisy w zakresie pomocy realizowanej na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Zasady naboru wniosków Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia   29.10.2020 r. – do...

 • BONY NA ZASIEDLENIE - REZERWA MRPIPS

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków od dnia 26.10.2020r. w ramach programu z rezerwy MRPiPS - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia , na:   Bony na zasiedlenie dla 5 osób w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP w Świdniku jako bezrobotne – przyznawane w kwocie max. 9800zł/osobę   Wszystkich...

 • Nabór w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (V)"

    Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku  informuje, że nadal trwa nabór w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (V)"- Poddziałanie 1.1.1 PO WER, na niżej wymienione formy wsparcia:   BONY SZKOLENIOWE   SZKOLENIA INDYWIDUALNE   Wsparcie skierowane jest do   osób w wieku 18-29 lat  zarejestrowanych w...

 • NABÓR PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że otrzymał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę w wysokości  30 000 zł na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej : Przyznawania 1 osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukuj ą cej pracy niepozostaj ą cej w zatrudnieniu, ś rodków na podj ę cie działalno ś ci...

 • Wstrzymanie naboru wniosków o prace interwencyjne

    Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż od dnia 19.10.2020 wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w związku z rozdysponowaniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel.  

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Zasady naboru wniosków Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia   12.10.2020 r. – do...

 • Projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (VI)"

    W dniu 5 października 2020 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (VI)" realizowany w ramach Działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (VI)" współfinansowany jest ze środków...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Zasady naboru wniosków Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia   24.08.2020 r. – do...

 • NABÓR STAŻE, BONY SZKOLENIOWE, BONY NA ZASIEDLENIE - REZERWA MRPIPS

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków od dnia 04.08.2020r. w ramach programu z rezerwy MRPiPS - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia , na: Staże dla 20 osób bezrobotnych  na okres 3 miesięcy   Bony szkoleniowe dla 10 osób w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP w Świdniku jako bezrobotne   Bony...

 • NABÓR DOTACJE - REZERWA MRPIPS

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków od dnia 10.08.2020r. w ramach programu z rezerwy MRPiPS - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia , na: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 3 osób bezrobotnych  zarejestrowanych w PUP w Świdniku Kwota dofinansowania dla jednej osoby udzielana...

Wyświetlanie 1 - 25 z 89 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę