Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

 • Wstrzymanie naboru RPO staże

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż od dnia 19.12.2019 r.  wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  w ramach projektu „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (V) w związku z zakwalifikowaniem wszystkich osób do projektu.

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.   na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. ZASADY NABORU WNIOSKÓW Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 02.12.2019 r. – do 11.12.2019...

 • INFORMACJA PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej oraz w formie spółdzielni socjalnej  będzie prowadzony...

 • Nabór na bony na zasiedlenie Fundusz Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza z dniem 02.12.2019 r. nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie finansowane ze środków Funduszu Pracy dla 5 osób bezrobotnych w wysokości: 9000,00 zł.   Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 15 , III piętro nr tel. 81 461 – 35 – 15, Dokumenty i wnioski dostępne na stronie internetowej: ...

 • Nabór na bony na zasiedlenie POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza z dniem 02.12.2019 r. nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla 2 osób bezrobotnych w wysokości: 9000,00 zł. w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (IV)" - Poddziałanie 1.1.1 PO WER     Do projektu będą kwalifikowane w szczególności  osoby w wieku 18-29 lat...

 • Prace interwencyjne i roboty publiczne

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku przypomina, że 22 listopada jest ostatnim dniem składania wniosków o organizację prac interwencyjnych i robót publicznych.

 • NABÓR PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że otrzymał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na kwotę w wysokości  60 000,00 zł na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej: zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla pracodawcy, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.   na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. ZASADY NABORU WNIOSKÓW Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 12.11.2019 r. – do 29.11.2019 r...

 • Informacja: staże w ramach FP i projektu RPO WL.

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż od dnia 18.11.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków FUNDUSZU PRACY .   Jednocześnie informujemy, iż nadal trwa nabór na staże w ramach projektów „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (V) Informacje odnośnie aktualnie prowadzonego naboru można...

 • Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych i robót publicznych

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku informuję, że od 25.11.2019 r. zostaje  wstrzymany nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych i robót publicznych.

 • „S.O.S. Przeciw handlarzom i łowcom dusz”

  Poniżej multimedialne plansze oraz krótkie filmy z napisami w języku polskim, informacyjne dotyczące przeciwdziałania handlem ludźmi. Przestrzegają one osoby szukające pracy przed niebezpieczeństwami związanymi z handlem ludźmi oraz ryzykiem, jakie wiąże się z odpowiedzią na ogłoszenia nieuczciwych pracodawców lub przestępców udających pracodawców.   ...

 • Uwaga - PFRON dotacje i doposażenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku prosi o pilny kontakt telefoniczny osoby niepełnosprawne bezrobotne/poszukujące pracy oraz zainteresowanych pracodawców w celu skorzystania z niżej wymienionych form do dnia 24.10.2019r. do godz. 15.00 pod nr telefonu: 81 461 35 18: osoby niepełnosprawne bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zainteresowane...

 • Nabór staże

    Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje że nadal trwa nabór do projektu pt. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (V)"- Działanie 9.2 RPO WL na : STAŻE 4-miesięczne realizowane do 20 marca 2020 r. Po stażach wymagana jest gwarancja zatrudnienia na co najmniej  1-miesięczny okres zatrudnienia  na umowę o pracę w wymiarze min.  ½...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.   na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. ZASADY NABORU WNIOSKÓW Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 21.10.2019 r. – do 31.10.2019...

 • Informacja dotycząca kwalifikowania wniosków w sprawie doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w  Świdniku informuje, że w związku z powstałymi oszczędnościami ( tj. rezygnacja z realizacji umowy przez pracodawcę) z projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (IV)" - Poddziałanie 1.1.1 PO WER zostaną dodatkowo zakwalifikowane wnioski  w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub wyposażenia...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.   na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. ZASADY NABORU WNIOSKÓW Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 16.09.2019 r. – do 30.09.2019...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.   na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. ZASADY NABORU WNIOSKÓW Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 19.08.2019 r. – do 30.08.2019...

 • Nabór PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że nadal trwa nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (IV)"- Poddziałanie 1.1.1 PO WER, na formy wsparcia: BONY SZKOLENIOWE, INDYWIDUALNE SZKOLENIA ZAWODOWE

 • Bony na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że obecnie nie posiada środków finansowych na bony na zasiedlenie. W przypadku pozyskania dodatkowych środków zostanie ogłoszony nowy nabór.    

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.   na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. ZASADY NABORU WNIOSKÓW Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 15.07.2019 r. – do 31.07.2019...

 • Kalendaria Targów Pracy

  Kalendarium Employear.com W bazie tego serwisu, dostępnej pod adresem: employear.com/wydarzeni a , znajdziemy informacje o imprezach z całego kraju bez względu na typ organizatora. W kalendarium umieszczone są więc również targi, które realizują uczelnie, podmioty prywatne, czy organizacje pozarządowe. Każde wydarzenie ma swoją wizytówkę, zawierającą podstawowe...

 • Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku

  W dniu 25.06.2019 r. odbyła się sesja Rady Powiatu. Dyrektor PUP w Świdniku Marcin Troć przedstawił sprawozdanie z działalności urzędu oraz sprawozdanie z podjętych działań w ramach Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie świdnickim na lata 2018 – 2022 za rok 2018. Na koniec 2018 roku w PUP w Świdniku zarejestrowanych było 2414...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.   na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. ZASADY NABORU WNIOSKÓW Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 01.07.2019 r. – do 05.07.2019...

Wyświetlanie 1 - 25 z 55 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę