Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

PUP w Świdniku informuje, że w dniu 13 grudnia 2022 r. zostały zaakcentowane zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (VI)"...

PUP w Świdniku informuje, że zamyka nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim...

PUP w Świdniku ogłasza, nabór od dnia 24 stycznia 2022 r. w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (VI)" na bony zasiedleniowe.

PUP w Świdniku informuje, że od dnia 24 stycznia 2022 r. ogłasza nabór wniosków w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (VII)" na staże oraz prace...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę