Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że nadal trwa nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (IV)"- Poddziałanie 1.1.1 PO WER, na...

W dniu 26 czerwca 2019 r. został podpisany aneks do u mowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (IV)” realizowany w ramach Poddziałania...

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 11.03.2019 r. ogłasza nabór na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia...

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 11.03.2019 r. ogłasza nabór na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę