Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Dnia 28 października 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (VI)" realizowanego w ramach Poddziałania...

W dniu 10 grudnia 2020 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (V)" realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1...

  W dniu 5 października 2020 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (VI)" realizowany...

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że nadal trwa nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (IV)"- Poddziałanie 1.1.1 PO WER, na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę