Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

Nabór na staże

Trwa nabór na staże w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)” Realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER 2014-2020 oraz w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI)

Pracodawco! Sprawdź jaką ofertę dla Ciebie przygotowaliśmy!

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku serdecznie zaprasza na XIII ŚWIDNICKIE FORUM PRACODAWCÓW

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

LOWE

Powiat Świdnicki, Starostwo Powiatowe w Świdniku wraz z Zespołem Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku zapraszają wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w działaniach realizowanych w ramach LOWE – Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.

Zmień z nami swoje życie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 31 styczna 2018 r., o godzinie 10.00, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku, sala nr 10, II piętro

Nabór wniosków do projektu PO WER

Nabór wniosków na formy wsparcia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)" - Poddziałanie 1.1.2 PO WER

Nabór wniosków na formy pomocy w ramach Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy rozpoczynamy realizację następujących form pomocy: szkolenia, bony szkoleniowe dla osób do 30 roku życia, bony na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia, dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

Nabór - dofinansowanie wynagrodzenia dla osób 50 plus

Ogłaszamy nabór na dofinansowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Nabór wniosków - staże

Ogłaszamy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Nabór wniosków - staże

Trwa nadal nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)"

Nabór wniosków - prace interwencyjne i roboty publiczne

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

Nabór wniosków - roboty publiczne

Ogłaszamy nabór do Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego „DROGI- MOSTY – RZEKI (II)” skierowanego dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Zatrudnianie cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową.

Odbiór PIT-11 za 2017 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że w dniach od 16.01.2018r. do 16.02.2018r. przy ul. Aleja Lotników Polskich 1, w pokoju nr 4, (parter) w godzinach od 8.00 do 15.00 można odbierać PIT-11 za 2017r.  

Porozumienie w sprawie realizacji Programów Regionalnych

W dniu 19 grudnia 2017 r. podpisano porozumienie w sprawie realizacji Programów Regionalnych: „DROGI- MOSTY-RZEKI II” oraz „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim”

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę