Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku od dnia 25.07.2018r. ogłasza nabór wniosków na : jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku od dnia 16.07.2018r. ogłasza nabór wniosków na : prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza, że od dnia 16.07.2018r. będzie realizował i przyjmował wnioski w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 11.05.2018 r. będzie kwalifikował wnioski o zorganizowanie stażu dla osób w wieku 18-29 lat* do projektu pt....

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę