Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku od dnia 16.07.2018r. ogłasza, że będzie realizował i przyjmował wnioski w ramach programu z rezerwy MRPiPS – skierowanego do...

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza, że od dnia 16.07.2018r. będzie realizował i przyjmował wnioski w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 11.05.2018 r. będzie kwalifikował wnioski o zorganizowanie stażu dla osób w wieku 18-29 lat* do projektu pt....

W związku z zatwierdzeniem zmian do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)" Poddziałanie 1.1.2 PO WER  Powiatowy Urząd...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę