Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Trwa nabór na staże w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)” Realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER 2014-2020 oraz w ramach Inicjatywy...

Nabór wniosków na formy wsparcia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)" - Poddziałanie 1.1.2 PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku realizuje od 01.01.2017r. projekt pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu...

Trwa nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej do pracy osoby bezrobotnej w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę