Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku od dnia 25.07.2018r. ogłasza nabór wniosków na : jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku od dnia 16.07.2018r. ogłasza nabór wniosków na : prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza, że od dnia 16.07.2018r. będzie realizował i przyjmował wnioski w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku realizuje od 01.01.2018r. projekt pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (IV)", który jest współfinansowany z...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę