Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

Konferencja PO WER

Dnia 4 sierpnia 2017r. odbyło się spotkanie „Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku skierowane do osób młodych, instytucji realizujących projekty w ramach PO WER oraz lokalnych przedsiębiorców. Spotkanie rozpoczął Pan Mirosław...

Konferencja PO WER

Relacja z konferencji podsumowującej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Ogłaszamy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Wznowienie naboru na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku w związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej  (Dz.U. z 2017 r poz. 1380) WZNAWIA NABÓR WNIOSKÓW o refundację kosztów...

Uwaga! Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy pracodawców oraz osoby młode do 30 roku życia na spotkanie pt. „Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020" organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku.

Rodzina 500 plus

Nowy okres zasiłkowy i konieczność złożenia nowych wniosków o świadczenia w Programie Rodzina 500+

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż z dniem 05.07.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz wniosków o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w związku z uchyleniem z dniem  01.07.2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w...

WAŻNE DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY W 2016 ROKU STYPENDIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów otrzymanych w 2016 roku na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby...

Nabór wniosków na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

II Wojewódzkie Targi Turystyczno-Gastronomiczne „GASTRO-TRAVEL" Świdnik 2017

23 maja 2017 r. na Placu Konstytucji 3-go Maja w Świdniku Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku uczestniczył w II Wojewódzkich Targach Turystyczno-Gastronomicznych „GASTRO-TRAVEL" Świdnik 2017.

NABÓR PFRON – refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

  PUP w Świdniku informuje, że w 2017 r. otrzymał  z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych kwotę w wysokości 120 000 zł na realizację zadania w ramach art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 935). W związku z powyższym zaprasza pracodawców...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Ogłaszamy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Targi Pracy 2017

W dniu 31 maja 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zorganizował Targi Pracy. Współorganizatorami Targów byli: Zespół Szkół w Piaskach oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie.

Wyniki konkursu na najciekawsze stanowisko wystawiennicze Targów Pracy 2017

  W dniu 31.05.2017r. w ramach Targów Pracy odbył się Konkurs na najciekawsze stanowisko wystawiennicze Targów Pracy 2017 . Wystawcy oraz Osoby odwiedzające TARGI PRACY 2017 dobrani losowo poproszeni zostali o wypełnienie Karty oceny stanowisk wystawienniczych, w oparciu o następujące kryteria: Sposób prezentowania informacji o firmie – w skali od 1 do 5 Ocena...

Wyświetlanie 1 - 15 z 166 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę