Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

LOWE

Powiat Świdnicki, Starostwo Powiatowe w Świdniku wraz z Zespołem Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku zapraszają wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w działaniach realizowanych w ramach LOWE – Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.

Zmień z nami swoje życie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 31 styczna 2018 r., o godzinie 10.00, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku, sala nr 10, II piętro

Nabór wniosków do projektu PO WER

Nabór wniosków na formy wsparcia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)" - Poddziałanie 1.1.2 PO WER

Nabór wniosków na formy pomocy w ramach Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy rozpoczynamy realizację następujących form pomocy: szkolenia, bony szkoleniowe dla osób do 30 roku życia, bony na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia, dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

Nabór - dofinansowanie wynagrodzenia dla osób 50 plus

Ogłaszamy nabór na dofinansowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Nabór wniosków - staże

Ogłaszamy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Nabór wniosków - staże

Trwa nadal nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)"

Nabór wniosków - prace interwencyjne i roboty publiczne

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

Nabór wniosków - roboty publiczne

Ogłaszamy nabór do Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego „DROGI- MOSTY – RZEKI (II)” skierowanego dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Zatrudnianie cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową.

Odbiór PIT-11 za 2017 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że w dniach od 16.01.2018r. do 16.02.2018r. przy ul. Aleja Lotników Polskich 1, w pokoju nr 4, (parter) w godzinach od 8.00 do 15.00 można odbierać PIT-11 za 2017r.  

Porozumienie w sprawie realizacji Programów Regionalnych

W dniu 19 grudnia 2017 r. podpisano porozumienie w sprawie realizacji Programów Regionalnych: „DROGI- MOSTY-RZEKI II” oraz „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim”

Wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)" realizowanego w ramach działania 9.2 RPO WL na lata 2014-2020.

Życzenia

Radosnych, rodzinnych i pełnych spokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku życzy Dyrekcja oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku

LOWE - LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI

Powiat Świdnicki, Starostwo Powiatowe w Świdniku wraz z Zespołem Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku zapraszają wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w działaniach realizowanych w ramach LOWE – Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.

Porady zawodowe

Serdecznie zapraszamy na spotkania z doradcą zawodowym w drugi poniedziałek każdego miesiąca do Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku przy ulicy Lubelskiej 80 w Piaskach.

Zmiana organizacji pracy

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nastąpi zmiana w obsłudze osób bezrobotnych z wyłączeniem LPIK w PIASKACH.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2017

W dniu 14.11.2017r. odbyło się w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku w ramach programu „OTWARTA FIRMA" w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2017 spotkanie z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku, którego celem było przekazanie uczniom informacji o zakresie i formach pomocy udzielanych przez tut. Urząd oraz...

Spotkania z agencjami pracy

W dniach 27 i 30.10.2017r. w tutejszym Urzędzie odbyły się dwa spotkania informacyjne zorganizowane przy udziale przedstawicieli Agencji Pracy Tymczasowej In Temporis Polska oraz Agencji Pracy Tymczasowej Contrain, których celem było przekazanie osobom bezrobotnym informacji o pracy za granicą m.in. we Francji, Belgii i Niemczech. W trakcie spotkań pracownicy agencji przedstawili wymagania pracodawców odnośnie poziomu znajomości języka obcego przez pracowników oraz omówili warunki pracy w poszczególnych krajach tj....

UWAGA PRACODAWCY !!!

UWAGA PRACODAWCY !!! Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku uprzejmie informuje, że - wnioski o organizację prac interwencyjnych - wnioski o dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia  będą przyjmowane tylko do  17 listopada 2017 r.   Wnioski złożone po 17 listopada 2017 r. nie będą rozpatrywane. ...

Program "Za życiem"

Zapraszamy do zapoznania się z formami pomocy udzielanymi ze środków Funduszu Pracy, w celu ułatwienia powrotu do aktywności zawodowej opiekunom osób niepełnosprawnych

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W dniu 25.10.2017r. odbyło się w PCEZ w Świdniku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Szkolnych Rzeczypospolitej Polskiej spotkanie informacyjne z doradcą zawodowym PUP w Świdniku nt. „Ja i rynek pracy: moje talenty i moje kompetencje". Głównym jego celem było przekazanie uczniom informacji o sposobach...

MIKRO innowacje MAKRO korzyści

W dniu 25 października 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku odbyło się spotkanie informacyjno – warsztatowe na temat projektu „Mikro innowacje – makro korzyści" – granty w wysokości do 100 tys. zł na innowacyjne pomysły z pogranicza edukacji i zatrudnienia. Na spotkaniu przedstawiciel Lubelskiej Fundacji Rozwoju przedstawił główne założenia projektu dotyczące sfinansowania działań związanych z rozwinięciem, dopracowaniem i przetestowaniem innowacyjnych pomysłów z obszaru „przechodzenie z systemu edukacji na...

Wyświetlanie 1 - 25 z 217 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę