Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego...

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)", który jest współfinansowany z...

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór do projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku od dnia 23 stycznia 2017 r. ogłasza nabór do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)"....

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę