Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Informacja comiesięczna

Comiesięczne informacje Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku dotyczące bezrobocia oraz lokalnego rynku pracy.

Przejdź do sekcji.

Informacja kwartalna

Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy

Przejdź do sekcji

Monitoring zawodów

Zawody deficytowe i nadwyżkowePrzejdź do sekcji

Statystyki graficzne

Dane o osobach zarejestrowanych i wyrejestrowanych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej

Przejdź do sekcji

Gminy

Dane o osobach zarejestrowanych i wyrejestrowanych, w podziale na wiek i staż bezrobocia.

Przejdź do sekcji

Bezrobocie w latach 2016-2017

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę