Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS

  Ogłaszamy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

 • Życzenia

  Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.   Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku   ...

 • UWAGA PRACODAWCY - OKRES PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKT RPO WL (III)

      UWAGA PRACODAWCY – OKRES PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKT RPO WL (III)                   Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuję, że  okres przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu RPLU.09.02.00-06-0018/17 pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)" realizowanego od 01.01.2017 – 31.03.2018 r.  obowiązuje przez okres dwóch...

 • UWAGA PRACODAWCY - OKRES PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKT RPO WL (IV)

      UWAGA PRACODAWCY - OKRES PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKT RPO WL (IV)                   Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuję, że  okres przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu RPLU.09.02.00-06-0018/18 pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (IV)" realizowanego od 01.01.2018 – 31.12.2018 r.  obowiązuje przez okres...

 • NABÓR POWER (VI)- PRACE INTERWENCYJNE

                Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza, nabór od dnia 25.03.2021r . w ramach  projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (VI)"- Poddziałanie 1.1.1 PO WER, na niżej wymienione formy wsparcia:   PRACE INTERWENCYJNE   dla 5 osób - maksymalny okres refundacji – 6 miesięcy (1110 zł + ZUS), po której...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r.   na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Zasady naboru wniosków Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 17.03.2021 r. – do...

 • NABÓR POWER (VI)-SZKOLENIA, BONY SZKOLENIOWE, BONY NA ZASIEDLENIE

              Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza, nabór od dnia 08.03.2021r . w ramach  projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (VI)"- Poddziałanie 1.1.1 PO WER, na niżej wymienione formy wsparcia:   BONY SZKOLENIOWE   SZKOLENIA INDYWIDUALNE   BONY NA ZASIEDLENIE do wysokości 9800 zł     UWAGA...

 • NABÓR POWER (VI)- STAŻE

                Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza, nabór od dnia 08.03.2021r . w ramach  projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (VI)"- Poddziałanie 1.1.1 PO WER, na niżej wymienione formy wsparcia:   STAŻE  - trwające od  3 do 5 miesięcy   Po stażach wymagana jest gwarancja zatrudnienia na co najmniej ...

 • Nabór PO WER (VI) DOTACJE I DOPOSAŻENIA POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 08.03.2021 r. ogłasza nabór  na: JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   dla 2 osób wysokości do 22 000 zł     REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla 2 osób w wysokości do 22 000 zł w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r.   na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Zasady naboru wniosków Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 08.03.2021 r. – do...

 • Nabór wniosków o udzielenie dotacji na podstawie rozporządzenia RM z dnia 26 lutego 2021 r.

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku ogłasza od dnia 28 lutego 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu...

 • Dyplom Uznania

  "Z ogromnym uznaniem obserwowałem Państwa pracę, która szczególnie w okresie pandemii wyraźnie nabrała charakteru służby pełnionej z przekonaniem o ogromnym znaczeniu misji, jakiej wspólnie się podjęliśmy wstępując swego czasu w szeregi Publicznych Służb Zatrudnienia. Nasz wspólny wysiłek przyniósł niewątpliwy sukces jakim jest skuteczna ochrona ponad 200 tysięcy...

 • Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody w 2021 roku

  Zapraszamy do zapoznania się z Barometrem zawodów. "Barometr Zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r.   na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Zasady naboru wniosków Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia   10.02.2021 r. – do...

 • Nabór PO WER (V) dotacje, doposażenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 08.02.2021 r. ogłasza nabór  na: JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   dla 18 osób wysokości do 22 000 zł     REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla  8 osób w wysokości do 22 000 zł   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych...

 • Nabór RPO (VI) dotacje, doposażenia

    Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 08.02.2021 r. ogłasza nabór  na: JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ           dla 10 osób wysokości do 22 000 zł   REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY          dla  11 osób w wysokości do 22 000 zł w ramach projektu pt. „ Aktywizacja osób...

 • Wyróżnienie MRPiT dla PUP w Świdniku

  Dnia 27.01.2021 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii przyznał Powiatowemu Urzędowi Pracy w Świdniku dyplom za wdrażanie tarczy antykryzysowej w 2020 roku.   W związku z przyjętym pakietem ustaw nazywanych tarczą antykryzysową do Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku do dnia 31.12.2020 r. wpłynęło 3611 wniosków i uzupełnień, przyznano wsparcie 3273...

 • Nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych na okres od 3 do 6 miesięcy

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy     od dnia 01.02.2021 r . do odwołania prowadzi nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych na okres od 3 do 6 miesięcy . Wymagane zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres – co najmniej 1 miesiąc: - na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, -...

 • Nabór wniosków na prace interwencyjne ze środków Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 01.02.2021r. ogłasza nabór wniosków na prace interwencyjne ze środków Funduszu Pracy maksymalny okres refundacji – 6 miesięcy ( w wysokości 990 zł + ZUS ), której nastąpi zatrudnienie na min. 4 miesiące w pełnym wymiarze etatu,   Dokumenty i wnioski dostępne na stronie:  ...

 • Nabór wniosków o zwrot opłaconych składek ZUS przez spółdzielnie socjalne

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 01.02.2021r. ogłasza nabór wniosków o zwrot opłaconych składek ZUS przez  spółdzielnie socjalne maksymalny okres refundacji – 12 miesięcy   Dokumenty i wnioski dostępne na stronie:  swidnik.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania Dodatkowe informacje udzielane będą telefonicznie nr tel. 81 461 35 16, lub...

 • Nabór wniosków na roboty publiczne ze środków Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 01.02.2021r. ogłasza nabór wniosków na roboty publiczne ze środków Funduszu Pracy maksymalny okres refundacji – 6 miesięcy ( w wysokości 1700 zł ), której nastąpi zatrudnienie na min. 3 miesiące w pełnym wymiarze etatu,   Dokumenty i wnioski dostępne na stronie:  swidnik.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania ...

 • Nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy  od dnia 01.02.2021 r . do ogłasza nabór:   wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne (wymagane oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po szkoleniu), wniosków o przyznanie osobie do 30 roku życia bonów szkoleniowych (wymagane oświadczenie pracodawcy o zamiarze...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia

  Nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 01.02.2021 r. prowadzony będzie w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia.     Dofinansowanie przysługuje...

 • Nabór wniosków na roboty publiczne - Program Regionalny „DROGI-MOSTY-RZEKI (V)”

  NABÓR – ROBOTY PUBLICZNE PROGRAM REGIONALNY „DROGI-MOSTY-RZEKI (V)"   Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza od dnia 01.02.2021 r . nabór do Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego  „DROGI- MOSTY – RZEKI (V) ". W ramach programu regionalnego będą realizowane:   - Roboty publiczne dla 25 osób – maksymalny okres refundacji – 6 miesięcy, po którym...

 • Nabór wniosków o udzielenie dotacji przyznawanej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r.

  Rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji przyznawanej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku ogłasza od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 31 marca 2021r . nabór wniosków o udzielenie dotacji  dla...

Wyświetlanie 1 - 25 z 468 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę