Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór do projektu RPO WL

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z dniem 15 lutego 2016r. ogłasza nabór do projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (II)”

 • Nabór do projektu PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z dniem 3 lutego 2016 r. ogłasza nabór do projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (II)"

 • Nabór wniosków na staże ze środków Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza z dniem 27.01.2016 r. nabór na staże 3-5 miesięczne, finansowane ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych, dla których został ustalony II profil pomocy. Po okresie stażu wymagany jest okres zatrudnienia – co najmniej 3 miesiące: na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu, na podstawie umowy cywilnoprawnej...

 • Spotkanie informacyjne dla pracodawców i przedsiębiorców

    Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zaprasza pracodawców i przedsiębiorców do udziału  w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 03.02.2016 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, dotyczącym: Wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na następujące działania: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za...

 • Nabór wniosków na formy pomocy w ramach Funduszu Pracy

    Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy rozpoczynamy realizację następujących form pomocy:  dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób 50+, dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne,  refundacja wynagrodzenia...

 • Zapraszamy do zapoznania się z Barometrem zawodów.

  Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody w 2016 roku

 • LPIK - otwarcie

  W dniu 4 stycznia 2016 roku, został otwarty Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku, przy ulicy Lubelskiej 80 w Piaskach, I piętro.

 • Zapraszamy na poradę grupową

 • Pracodawco - nowy instrument na rynku pracy w 2016 r.

  Refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla osób poniżej 30 roku życia - ma na celu wsparcie osób bezrobotnych do 30 roku życia o ustalonym II profilu pomocy. Oznacza zatrudnienie przez pracodawcę w pełnym wymiarze czasu pracy ww. bezrobotnego, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z PUP. CO ZYSKUJE PRACODAWCA? Pracodawca, który zatrudnił przez...

 • I Forum Przedsiębiorczości

  W dniach 16-22 listopada 2015 r. obchodzony był Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Z tej okazji 18 listopada Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zorganizował I Forum Przedsiębiorczości. Spotkanie miało na celu promocje i rozwój postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży.

 • Informacja z IV posiedzenia I kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świdniku

    W dniu 09.10.2015 r. w sali Klubu Pracy odbyło się  posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świdniku, które poprowadził Pan Jakub Osina - przewodniczący PRRP. W porządku obrad znalazły się między innymi:  sprawozdanie Dyrektora PUP z trzech kwartałów 2015 r. z działalności urzędu, przedstawienie i omówienie dokonanych zmian podziału środków Funduszu Pracy na finasowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 2015r. oraz zmian podziału środków Funduszu Pracy...

 • Targi Pracy 2015 - podsumowanie

  W dniu 16 września 2015r. odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w  Świdniku. Współorganizatorami Targów byli: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz Fundacja Fuga Mundi. Targi Pracy odbyły się w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1 i zgromadziły ponad 60 przedsiębiorców i pracodawców. Tak liczna grupa przedsiębiorców i pracodawców reprezentowała nie tylko...

 • Zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat na grupowe spotkania informacyjne

  W związku z realizacja projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (I)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy", Działania 1.1. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty...

 • Zaproszenie dla osób w wieku 18-29 lat na grupowe spotkania informacyjne

  W związku z realizacja projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (I)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy", Działania 1.1. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe", Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

 • Ogłoszenie dla osób bezrobotnych

  Nabór wniosków na szkolenia indywidualne oraz staże dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (I)”

 • Ogłoszenie dla pracodawców

  Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (I)”

 • Ogłoszenia dla pracodawców i osób bezrobotnych

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (I)" oraz Projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (I)"

 • Informacja dla Pracodawców

  PUP w Świdniku informuje, że w związku z licznymi pytaniami urzędów pracy w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS, nastąpiła ponowna zmiana stanowiska  MINISTERSTWA ROZWOJU I INFRASTRUKTURY dotycząca wymaganej gwarancji zatrudnienia po zakończeniu form wsparcia realizowanych w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Od dnia 06.08.2015r. wymagany jest okres zatrudnienia na co najmniej 3 miesiące:   na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/4 etatu, ...

 • Podsumowanie VII Świdnickiego Forum Pracodawców

  W dniu 24.07.2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku odbyło się VII spotkanie Świdnickiego Forum Pracodawców. Liczna grupa Pracodawców, która przybyła na spotkanie miała możliwość zapoznania się z formami wsparcia jakie proponuje Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku oraz podziałem środków w ramach EFS (PO WER i RPO) na rok 2015, a w szczególności dotyczącym szkoleń indywidualnych, doposażenia...

 • Informacja dotycząca możliwości sfinansowania wsparcia osobom młodym w wieku 18-29 lat

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż posiada środki na sfinansowanie osobom młodym w wieku 18-29 lat- tzw. młodzież NEET*, które pozostają bez pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy oraz które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym w szczególności: osobom długotrwale bezrobotnym osobom niepełnosprawnym osobom o niskich kwalifikacjach następujących form wsparcia: Lp. Forma wsparcia ...

 • Nabór wniosków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

    Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku rozpoczął realizację  Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ze środków rezerwy Funduszu pracy dla osób bezrobotnych przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych. Liczba osób obejmowana programem: 20 osób bezrobotnych, w tym absolwentów CIS. Osoby te muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 1) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o jednorazowe środki na...

 • Program "Gwarancje dla młodzieży"

  Chcesz wiedzieć czym dokładnie są Gwarancje dla młodzieży? Skąd wzięła się ta inicjatywa? Jakie są jej szczegóły? I jak ma być realizowana w Polsce? Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na ten temat. Cała historia rozpoczęła się w grudniu 2012 r. gdy Komisja Europejska przedstawiła koncepcję Gwarancji. 5 miesięcy później, 22 kwietnia 2013 r. Rada Europejska przyjęła...

 • Plan szkoleń grupowych na 2015 rok

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zaprasza osoby bezrobotne do zapoznania się z Planem szkoleń grupowych na 2015 rok. Bliższych informacji na ten temat udzielają doradcy klienta, a w szczególności: Sylwia Machnikowska - specjalista ds. rozwoju zawodowego , Anna Wójcik - specjalista ds. rozwoju zawodowego CAZ, III piętro, pokój nr 15, tel. (81) 461-35-15 Załączniki Plan szkoleń grupowych na 2015 rok.pdf...

Wyświetlanie 451 - 474 z 474 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę