Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

 • Staże - Nabór do projektu PO WER

  Trwa nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)"

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Ogłaszamy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

 • Informacja dotycząca realizacji staży

  Od dnia 15 września 2017 r. wstrzymujemy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków FUNDUSZU PRACY.

 • Zapraszamy na spotkanie informacyjne!

  Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu pn. „ AKTYWNY START – program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Świdnickiego" realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Stacja Świdnik II". Spotkanie odbędzie się 21 września o godz. 13.00 w...

 • Dożynki Gminne w Mełgwi

  W dniu 27.08.2017 r. mieszkańcy Mełgwi obchodzili jubileusz 700-lecia istnienia swojej miejscowości oraz dożynki gminno-parafialne. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Marcin Troć wraz z pracownikami również uczestniczyli w tych wydarzeniach. Przy stoisku Urzędu uzyskać można było informacje na temat form pomocy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku...

 • Konferencja PO WER

  Dnia 4 sierpnia 2017r. odbyło się spotkanie „Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku skierowane do osób młodych, instytucji realizujących projekty w ramach PO WER oraz lokalnych przedsiębiorców. Spotkanie rozpoczął Pan...

 • Konferencja PO WER

  Relacja z konferencji podsumowującej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 • Rodzina 500 plus

  Nowy okres zasiłkowy i konieczność złożenia nowych wniosków o świadczenia w Programie Rodzina 500+

 • WAŻNE DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY W 2016 ROKU STYPENDIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

  Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów otrzymanych w 2016 roku na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby...

 • Nabór wniosków na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

 • II Wojewódzkie Targi Turystyczno-Gastronomiczne „GASTRO-TRAVEL" Świdnik 2017

  23 maja 2017 r. na Placu Konstytucji 3-go Maja w Świdniku Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku uczestniczył w II Wojewódzkich Targach Turystyczno-Gastronomicznych „GASTRO-TRAVEL" Świdnik 2017.

 • NABÓR PFRON – refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

    PUP w Świdniku informuje, że w 2017 r. otrzymał  z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych kwotę w wysokości 120 000 zł na realizację zadania w ramach art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 935). W związku z powyższym zaprasza pracodawców...

 • Targi Pracy 2017

  W dniu 31 maja 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zorganizował Targi Pracy. Współorganizatorami Targów byli: Zespół Szkół w Piaskach oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie.

 • Wyniki konkursu na najciekawsze stanowisko wystawiennicze Targów Pracy 2017

    W dniu 31.05.2017r. w ramach Targów Pracy odbył się Konkurs na najciekawsze stanowisko wystawiennicze Targów Pracy 2017 . Wystawcy oraz Osoby odwiedzające TARGI PRACY 2017 dobrani losowo poproszeni zostali o wypełnienie Karty oceny stanowisk wystawienniczych, w oparciu o następujące kryteria: Sposób prezentowania informacji o firmie – w skali od 1 do 5 Ocena...

 • Nabór na szkolenia grupowe

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż z dniem 1 czerwca 2017 r. rozpocznie się nabór osób bezrobotnych dla których został ustalony II profil pomocy, na szkolenia grupowe

 • Nabór na staże i roboty publiczne w ramach programu specjalnego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku od dnia 29 maja 2017r. ogłasza nabór w ramach Programu Specjalnego „RE - AKTYWIZACJA" dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy.

 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Świdniku

  20 maja 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku uczestniczył w imprezie p.n. "Spektrum korzyści z Funduszami Europejskimi" realizowanej w ramach IV edycji ogólnopolskiej akcji promującej Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Organizatorem wydarzenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W programie można było zobaczyć min. występy grup teatralnych, wokalnych i tanecznych....

 • Bezpłatny transport na Targi Pracy

  W dniu 31 maja 2017 r klienci urzędu pracy będą mogli skorzystać z bezpłatnego przejazdu na Targi Pracy 2017 r. organizowane w Piaskach.

 • Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PROGRAMU REGIONALNEGO

    Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 29.05.2017r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu regionalnego ,,Przedsiębiorczość  w województwie lubelskim" dla 15 osób bezrobotnych, które przed otrzymaniem dofinansowania zostaną przeszkolone z zakresu ABC...

 • Targi Pracy 2017

  Serdecznie zapraszamy na Targi Pracy, które odbędą się 31 maja 2017 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Piaskach.

 • Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy

  PUP w Świdniku informuje, iż z dniem 16 maja 2017r . wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszu Pracy z powodu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie...

 • TARGI PRACY 2017 - Konkurs

  Ogłaszamy konkurs na najciekawsze stanowisko wystawiennicze Targów Pracy 2017 organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku.

 • Nabór do projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem głównym...

Wyświetlanie 26 - 50 z 86 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę