Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór RPO (VI)

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 09.03.2020 r. ogłasza nabór  na:   REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla  8 osób w wysokości do 22 000 zł     w ramach projektu pt. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (VI)"- Działanie 9.2 RPO WL Do projektu kwalifikowane będą  osoby...

 • Nabór PO WER (V)

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 24.02.2020 r. ogłasza nabór  na: JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla 5 osób wysokości do 22 000 zł REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla  5 osób w wysokości do 22 000 zł   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

 • Informacja dla osób, które chcą skorzystać z jednorazowych środków na podjęcie działalności.

  Informujemy, że 21.02.2020 r w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku w pokoju nr. 10 na II piętrze o  godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie  informacyjne na którym pracownicy  PUP przedstawią zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz odpowiedzą na ewentualne pytania.   ...

 • Zaproszenie dla osób, które otrzymały środki na podjęcia działaności gospodarczej z PO WER

  Zapraszamy do udziału w VII edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie: 8 – 10 maja 2020 r. Jest to akcja skupiająca beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. ZASADY NABORU WNIOSKÓW Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 17.02.2020 r. – do 28.02.2020 r. ...

 • Podsumowanie XIV Forum Pracodawców

  W dniu 05 lutego 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku obyło się XIV Świdnickie Forum Pracodawców. Forum Pracodawców zrzesza podmioty działające na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Liczna grupa pracodawców i przedsiębiorców, która przybyła na spotkanie miała możliwość zapoznania się z aktualną ofertą...

 • Nabór RPO (VI)

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku od dnia  10.02.2020r.  będzie przyjmował wnioski i kwalifikował osoby na niżej wymienione formy wsparcia: STAŻE  (trwające od 3 do 6 miesięcy) Po stażach wymagana jest gwarancja zatrudnienia na co najmniej  3-miesięczny okres zatrudnienia  na umowę o pracę w wymiarze min.  ½ etatu SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRACE INTERWENCYJNE :...

 • Nabór POWER (V)

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza, że od dnia 10.02.2020r . będzie realizował i przyjmował wnioski w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (V)"- Poddziałanie 1.1.1 PO WER, na niżej wymienione formy wsparcia: STAŻE  (trwające od 3 do 6 miesięcy)   BONY SZKOLENIOWE   SZKOLENIA...

 • Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody w 2020 roku

  Zapraszamy do zapoznania się z Barometrem zawodów. "Barometr Zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a...

 • XIV ŚWIDNICKIE FORUM PRACODAWCÓW

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku serdecznie zaprasza na XIV ŚWIDNICKIE FORUM PRACODAWCÓW w dniu 5 lutego, godz. 11.00, pokój nr 10, II piętro Pracodawco, przedsiębiorco uzyskaj informacje o: możliwości doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dofinansowaniu zatrudnienia pracownika sfinansowaniu kształcenia pracowników i pracodawców instrumentach finansowych...

 • WYRÓŻNIENIE MINISTRA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

  Minister Marlena Maląg przyznała wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku za uzyskanie w 2019 r. efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych wobec osób bezrobotnych z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy w województwie lubelskim.

 • Nabór wniosków na formy pomocy w ramach Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy rozpoczynamy realizację następujących form pomocy:   roboty publiczne – maksymalny okres refundacji–6 miesięcy ( do wysokości 1500zł ), której nastąpi zatrudnienie na min. 3 miesiące w pełnym wymiarze etatu, szkolenia indywidualne, bony szkoleniowe dla osób do 30 roku życia, ...

 • Nabór prace interwencyjne - Fundusz Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy rozpoczyna nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych - maksymalny okres refundacji – 6 miesięcy (860 zł + ZUS) , po której nastąpi zatrudnienie na min. 4 miesiące w pełnym wymiarze etatu. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do składania wniosków. Wnioski będzie...

 • Nabór wniosków o organizację stażu - Fundusz Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy od dnia 3.02.2020 r . do odwołania prowadzi nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych. Wymagane zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres – co najmniej 3 miesięcy: - na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, - na podstawie umowy o pracę w...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że prowadzony będzie w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie 3 osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia.   Wnioski można składać od dnia  03.02.2020 r .  w kancelarii PUP w Świdniku (pok. 2).   Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu i do...

 • NABÓR - ROBOTY PUBLICZNE PROGRAM REGIONALNY „DROGI-MOSTY-RZEKI (IV)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza od dnia 03.02.2020 r . nabór do Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego  „DROGI- MOSTY – RZEKI (IV) ". W ramach programu regionalnego będą realizowane:   - Roboty publiczne dla 44 osób – maksymalny okres refundacji – 5 miesięcy, po którym  nastąpi zatrudnienie na min. 3 miesiące w pełnym wymiarze etatu. Maksymalna...

 • Lubelskie Regionalne Targi Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zaprasza serdecznie zarówno pracodawców jak i osoby poszukujące pracy do uczestnictwa w Lubelskich Regionalnych Targach Pracy, które odbędą się w środę 22 kwietnia 2020r. w godzinach 9:00 -15:00 w Centrum Handlowo-Wystawienniczym Targów Lublin S.A. przy ulicy Dworcowej 11 w Lublinie. Tegoroczne Targi są organizowane przez Wojewódzki Urząd...

 • WKU - Służba przygotowawcza 2020

  W dniu 09.01.2020r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku odbyło się spotkanie informacyjne: „Młodzi na rynku pracy". Spotkanie rozpoczął Pan Marcin Troć – Dyrektor PUP w Świdniku, który przywitał gości oraz uczestników. Na spotkaniu gościliśmy przedstawicielki Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie . Panie przekazały szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji...

 • Spotkanie z przedstawicielem BGK

  W dn. 08.01.2020r. Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zorganizował spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie rozpoczął Pan Marcin Troć – Dyrektor PUP w Świdniku, który przywitał przybyłych uczestników, a następnie przedstawił aktualną ofertę urzędu i...

 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają na Spotkanie informacyjne: "Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

 • Podpisanie porozumień

  W dniu 18 grudnia 2019r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie porozumień dotyczących realizacji dwóch programów regionalnych: „DROGI –MOSTY-RZEKI IV” oraz „Młody przedsiębiorczy”.

 • Wstrzymanie naboru RPO staże

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż od dnia 19.12.2019 r.  wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  w ramach projektu „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (V) w związku z zakwalifikowaniem wszystkich osób do projektu.

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców   o przyznanie  środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.   na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. ZASADY NABORU WNIOSKÓW Czas trwania naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 02.12.2019 r. – do 11.12.2019...

 • INFORMACJA PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej oraz w formie spółdzielni socjalnej  będzie prowadzony...

 • Nabór na bony na zasiedlenie Fundusz Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza z dniem 02.12.2019 r. nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie finansowane ze środków Funduszu Pracy dla 5 osób bezrobotnych w wysokości: 9000,00 zł.   Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 15 , III piętro nr tel. 81 461 – 35 – 15, Dokumenty i wnioski dostępne na stronie internetowej: ...

Wyświetlanie 51 - 75 z 410 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę