Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

 • Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

  W dniu 23.03.2016 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, które poprowadził Pan Jakub Osina - Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy. W obradach uczestniczył Wicestarosta - Pan Waldemar Białowąs oraz Pan Leszek Czechowski - Członek Zarządu.

 • „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z dniem 4 kwietnia 2016r. ogłasza nabór do Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

 • „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich”

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z dniem 4 kwietnia 2016r. ogłasza nabór do Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich”

 • Targi Pracy Lublin 2016

  Dnia 18 marca 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku uczestniczył w Targach Pracy zorganizowanych przez Targi Lublin oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

 • Targi Edukacyjne - 4 kwietnia 2016

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku serdecznie zaprasza na Targi Edukacyjne 2016

 • Zaproszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zaprasza w dniu 18.03.2016r. na zajęcia informacyjne pt.: „Formy pomocy oferowane przez PUP w Świdniku osobom zarejestrowanym” w godz. 9.00-11.00, w sali nr 10.

 • Giełda pracy - 14 marca 2016

  W dniu 14.03.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku o godzinie 9:30 II piętro pokój nr 10 odbędzie się giełda pracy dla pracodawcy poszukującego kandydatów do pracy w zawodzie: sprzątaczka/pracownik gospodarczy (również dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności) Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy z CV.

 • Informacja dotycząca Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku uprzejmie informuje, iż na dzień 25.02.2016 r. liczba złożonych wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników/pracodawcy przekracza limit środków przyznanych na 2016 rok.

 • Spotkanie dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w Niemczech

  W dniu 02.03.2016 r. w pokoju nr 10, II piętro o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w Niemczech.

 • Dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego od dnia 24.02.2016 r.

 • Podsumowanie spotkania dla pracodawców i przedsiębiorców

  W dniu 03.02.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zorganizował spotkanie informacyjne dla lokalnych pracodawców, które odbyło się w PCEZ w Świdniku.

 • Bezpłatne porady prawne

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku organizuje bezpłatne porady prawne dla klientów urzędu pracy.

 • Nabór do projektu RPO WL

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z dniem 15 lutego 2016r. ogłasza nabór do projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (II)”

 • Nabór do projektu PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z dniem 3 lutego 2016 r. ogłasza nabór do projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (II)"

 • Nabór wniosków na staże ze środków Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza z dniem 27.01.2016 r. nabór na staże 3-5 miesięczne, finansowane ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych, dla których został ustalony II profil pomocy. Po okresie stażu wymagany jest okres zatrudnienia – co najmniej 3 miesiące: na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu, na podstawie umowy cywilnoprawnej...

 • Spotkanie informacyjne dla pracodawców i przedsiębiorców

    Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zaprasza pracodawców i przedsiębiorców do udziału  w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 03.02.2016 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, dotyczącym: Wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na następujące działania: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za...

 • Nabór wniosków na formy pomocy w ramach Funduszu Pracy

    Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy rozpoczynamy realizację następujących form pomocy:  dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób 50+, dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne,  refundacja wynagrodzenia...

 • Zapraszamy do zapoznania się z Barometrem zawodów.

  Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody w 2016 roku

 • LPIK - otwarcie

  W dniu 4 stycznia 2016 roku, został otwarty Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku, przy ulicy Lubelskiej 80 w Piaskach, I piętro.

 • Zapraszamy na poradę grupową

 • Pracodawco - nowy instrument na rynku pracy w 2016 r.

  Refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla osób poniżej 30 roku życia - ma na celu wsparcie osób bezrobotnych do 30 roku życia o ustalonym II profilu pomocy. Oznacza zatrudnienie przez pracodawcę w pełnym wymiarze czasu pracy ww. bezrobotnego, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z PUP. CO ZYSKUJE PRACODAWCA? Pracodawca, który zatrudnił przez...

 • I Forum Przedsiębiorczości

  W dniach 16-22 listopada 2015 r. obchodzony był Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Z tej okazji 18 listopada Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zorganizował I Forum Przedsiębiorczości. Spotkanie miało na celu promocje i rozwój postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Wyświetlanie 426 - 450 z 463 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę