Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

 • Ogłoszenie dla osób bezrobotnych

  Nabór wniosków na szkolenia indywidualne oraz staże dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (I)”

 • Ogłoszenie dla pracodawców

  Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (I)”

 • Ogłoszenia dla pracodawców i osób bezrobotnych

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (I)" oraz Projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (I)"

 • Informacja dla Pracodawców

  PUP w Świdniku informuje, że w związku z licznymi pytaniami urzędów pracy w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS, nastąpiła ponowna zmiana stanowiska  MINISTERSTWA ROZWOJU I INFRASTRUKTURY dotycząca wymaganej gwarancji zatrudnienia po zakończeniu form wsparcia realizowanych w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Od dnia 06.08.2015r. wymagany jest okres zatrudnienia na co najmniej 3 miesiące:   na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/4 etatu, ...

 • Podsumowanie VII Świdnickiego Forum Pracodawców

  W dniu 24.07.2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku odbyło się VII spotkanie Świdnickiego Forum Pracodawców. Liczna grupa Pracodawców, która przybyła na spotkanie miała możliwość zapoznania się z formami wsparcia jakie proponuje Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku oraz podziałem środków w ramach EFS (PO WER i RPO) na rok 2015, a w szczególności dotyczącym szkoleń indywidualnych, doposażenia...

 • Informacja dotycząca możliwości sfinansowania wsparcia osobom młodym w wieku 18-29 lat

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż posiada środki na sfinansowanie osobom młodym w wieku 18-29 lat- tzw. młodzież NEET*, które pozostają bez pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy oraz które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym w szczególności: osobom długotrwale bezrobotnym osobom niepełnosprawnym osobom o niskich kwalifikacjach następujących form wsparcia: Lp. Forma wsparcia ...

 • Nabór wniosków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

    Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku rozpoczął realizację  Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ze środków rezerwy Funduszu pracy dla osób bezrobotnych przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych. Liczba osób obejmowana programem: 20 osób bezrobotnych, w tym absolwentów CIS. Osoby te muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 1) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o jednorazowe środki na...

 • Program "Gwarancje dla młodzieży"

  Chcesz wiedzieć czym dokładnie są Gwarancje dla młodzieży? Skąd wzięła się ta inicjatywa? Jakie są jej szczegóły? I jak ma być realizowana w Polsce? Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na ten temat. Cała historia rozpoczęła się w grudniu 2012 r. gdy Komisja Europejska przedstawiła koncepcję Gwarancji. 5 miesięcy później, 22 kwietnia 2013 r. Rada Europejska przyjęła...

 • Plan szkoleń grupowych na 2015 rok

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zaprasza osoby bezrobotne do zapoznania się z Planem szkoleń grupowych na 2015 rok. Bliższych informacji na ten temat udzielają doradcy klienta, a w szczególności: Sylwia Machnikowska - specjalista ds. rozwoju zawodowego , Anna Wójcik - specjalista ds. rozwoju zawodowego CAZ, III piętro, pokój nr 15, tel. (81) 461-35-15 Załączniki Plan szkoleń grupowych na 2015 rok.pdf...

Wyświetlanie 401 - 409 z 409 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę