Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)", który jest współfinansowany z...

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór do projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku od dnia 23 stycznia 2017 r. ogłasza nabór do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)"....

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że nadal trwa nabór do projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (II)” w ramach Regionalnego Programu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę