Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku realizuje od 01.01.2018r. projekt pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (IV)", który jest współfinansowany z...

Nabór wniosków na formy wsparcia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)" - Poddziałanie 1.1.2 PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku realizuje od 01.01.2017r. projekt pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu...

Trwa nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej do pracy osoby bezrobotnej w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę