Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje że nadal trwa nabór do projektu pt. „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (V)"- Działanie 9.2 RPO...

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że nadal trwa nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (IV)"- Poddziałanie 1.1.1 PO WER, na...

W dniu 26 czerwca 2019 r. został podpisany aneks do u mowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (IV)” realizowany w ramach Poddziałania...

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 11.03.2019 r. ogłasza nabór na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę