Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Dotyczy terminów udzielania wsparcia w ramach art. 15zzb-15zze2 - dla podmiotów które jeszcze nie otrzymały ww. wsparcia lub korzystały z nich w niepełnym wymiarze

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę