Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Informacja dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, korzystających z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników - art. 15zzb oraz art. 15 zze

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę