Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)" realizowanego w ramach działania 9.2 RPO WL na lata 2014-2020.

Życzenia

Radosnych, rodzinnych i pełnych spokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku życzy Dyrekcja oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku

LOWE - LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI

Powiat Świdnicki, Starostwo Powiatowe w Świdniku wraz z Zespołem Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku zapraszają wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w działaniach realizowanych w ramach LOWE – Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.

Porady zawodowe

Serdecznie zapraszamy na spotkania z doradcą zawodowym w drugi poniedziałek każdego miesiąca do Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku przy ulicy Lubelskiej 80 w Piaskach.

Zmiana organizacji pracy

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nastąpi zmiana w obsłudze osób bezrobotnych z wyłączeniem LPIK w PIASKACH.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2017

W dniu 14.11.2017r. odbyło się w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku w ramach programu „OTWARTA FIRMA" w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2017 spotkanie z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku, którego celem było przekazanie uczniom informacji o zakresie i formach pomocy udzielanych przez tut. Urząd oraz...

Spotkania z agencjami pracy

W dniach 27 i 30.10.2017r. w tutejszym Urzędzie odbyły się dwa spotkania informacyjne zorganizowane przy udziale przedstawicieli Agencji Pracy Tymczasowej In Temporis Polska oraz Agencji Pracy Tymczasowej Contrain, których celem było przekazanie osobom bezrobotnym informacji o pracy za granicą m.in. we Francji, Belgii i Niemczech. W trakcie spotkań pracownicy agencji przedstawili wymagania pracodawców odnośnie poziomu znajomości języka obcego przez pracowników oraz omówili warunki pracy w poszczególnych krajach tj....

UWAGA PRACODAWCY !!!

UWAGA PRACODAWCY !!! Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku uprzejmie informuje, że - wnioski o organizację prac interwencyjnych - wnioski o dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia  będą przyjmowane tylko do  17 listopada 2017 r.   Wnioski złożone po 17 listopada 2017 r. nie będą rozpatrywane. ...

Program "Za życiem"

Zapraszamy do zapoznania się z formami pomocy udzielanymi ze środków Funduszu Pracy, w celu ułatwienia powrotu do aktywności zawodowej opiekunom osób niepełnosprawnych

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W dniu 25.10.2017r. odbyło się w PCEZ w Świdniku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Szkolnych Rzeczypospolitej Polskiej spotkanie informacyjne z doradcą zawodowym PUP w Świdniku nt. „Ja i rynek pracy: moje talenty i moje kompetencje". Głównym jego celem było przekazanie uczniom informacji o sposobach...

MIKRO innowacje MAKRO korzyści

W dniu 25 października 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku odbyło się spotkanie informacyjno – warsztatowe na temat projektu „Mikro innowacje – makro korzyści" – granty w wysokości do 100 tys. zł na innowacyjne pomysły z pogranicza edukacji i zatrudnienia. Na spotkaniu przedstawiciel Lubelskiej Fundacji Rozwoju przedstawił główne założenia projektu dotyczące sfinansowania działań związanych z rozwinięciem, dopracowaniem i przetestowaniem innowacyjnych pomysłów z obszaru „przechodzenie z systemu edukacji na...

Uwaga pracodawcy

Pracodawco możesz otrzymać dofinansowanie w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości do 27 000 zł

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Ogłaszamy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej

Szczegółowe informacje dotyczące nowego wzoru legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wyjaśnienia dotyczące dokumentowania statusu osoby niepełnosprawnej w celu korzystania z ulg i uprawnień  można uzyskać pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,797,nowe-legitymacje

Podsumowanie spotkań informacyjnych z bezrobotnymi

 W dniach 17.10.2017r., 18.10.2017r., 19.10.2017r., 20.10.2017r. odbyły się odpowiednio w  Urzędzie Gminy Mełgiew,  Gminnym Ośrodku Kultury w Trawnikach,  Miejskim Centrum Kultury w Piaskach, Urzędzie Gminy Rybczewice spotkania z doradcami zawodowymi PUP w Świdniku. Celem spotkań było przekazanie osobom bezrobotnym informacji  dotyczących zakresu i...

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania - FP oraz PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od 23.10.2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanego limitu środków Funduszu Pracy dla 9 osób bezrobotnych oraz w ramach środków PO WER dla 1 osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą w Belgii lub Francji na spotkanie informacyjne organizowane przez Agencję Pośrednictwa Pracy In Temporis Polska Sp. z o.o. Odbędzie się ono w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 1, 30.10.2017 o godzinie. 10.00 na drugim piętrze w pokoju nr 10 .  

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą w Holandii lub Niemczech na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne organizowane przez Agencję Pracy Contrain Poland Sp. z o.o.

AKTYWNY START

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu pn. „AKTYWNY START – program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Świdnickiego" realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Stacja Świdnik II". Spotkanie odbędzie się 23 października o godz. 10.00 w...

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-warsztatowe

Granty w wysokości do 100 tys. zł! Jeśli masz pomysł, który może poprawić sytuację osób młodych wchodzących na rynek pracy zgłoś się do konkursu na wybór najlepszych innowacji społecznych.

Zapraszamy osoby bezrobotne na spotkania informacyjne.

Na spotkaniu uzyskasz informacje m. in. na temat: lokalnego rynku pracy, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego organizacji szkoleń, możliwości sfinansowania stażu, uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz innych form kierowanych do osób bezrobotnych i pracodawców

DOTACJE - ankieta dla osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania

Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej i uzyskaniem dofinansowania proszone są o złożenie załączonej ankiety w kancelarii urzędu – pok. 2 lub przesłanie na maila lusw@praca.gov.pl do dnia 13.10.2017 r.

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku realizuje od 01.01.2017r. projekt pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - Nabór do projektu RPO WL

Trwa nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej do pracy osoby bezrobotnej w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)".

Wyświetlanie 1 - 25 z 87 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę