Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

Informacja dotycząca możliwości sfinansowania wsparcia osobom młodym w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż posiada środki na sfinansowanie osobom młodym w wieku 18-29 lat- tzw. młodzież NEET*, które pozostają bez pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy oraz które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym w szczególności: osobom długotrwale bezrobotnym osobom niepełnosprawnym osobom o niskich kwalifikacjach następujących form wsparcia: Lp. Forma wsparcia ...

Nabór wniosków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku rozpoczął realizację  Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ze środków rezerwy Funduszu pracy dla osób bezrobotnych przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych. Liczba osób obejmowana programem: 20 osób bezrobotnych, w tym absolwentów CIS. Osoby te muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 1) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o jednorazowe środki na...

Program "Gwarancje dla młodzieży"

Chcesz wiedzieć czym dokładnie są Gwarancje dla młodzieży? Skąd wzięła się ta inicjatywa? Jakie są jej szczegóły? I jak ma być realizowana w Polsce? Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na ten temat. Cała historia rozpoczęła się w grudniu 2012 r. gdy Komisja Europejska przedstawiła koncepcję Gwarancji. 5 miesięcy później, 22 kwietnia 2013 r. Rada Europejska przyjęła...

Plan szkoleń grupowych na 2015 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zaprasza osoby bezrobotne do zapoznania się z Planem szkoleń grupowych na 2015 rok. Bliższych informacji na ten temat udzielają doradcy klienta, a w szczególności: Sylwia Machnikowska - specjalista ds. rozwoju zawodowego , Anna Wójcik - specjalista ds. rozwoju zawodowego CAZ, III piętro, pokój nr 15, tel. (81) 461-35-15 Załączniki Plan szkoleń grupowych na 2015...

Wyświetlanie 201 - 204 z 204 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę