Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - Nabór do projektu RPO WL

Trwa nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej do pracy osoby bezrobotnej w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)".

„AKTYWNY START - program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Świdnickiego”

W dniu 21 września 2017 r. w siedzibie urzędu odbyło się spotkanie informacyjne z osobami bezrobotnymi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Pani Urszula Flor – kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Stacja Świdnik II" w Świdniku opowiedziała o działalności ośrodka oraz przedstawiła informację o możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu pn. „AKTYWNY START –...

Konferencja „Pracuję Legalnie"

W dniu 20.09.2017 r. Pan Marcin Troć Dyrektor PUP w Świdniku wraz z kierownikiem Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego wzięli udział w konferencji inaugurującej kampanię Państwowej Inspekcji Pracy „Pracuję Legalnie" zorganizowaną przez Główny Inspektorat Pracy we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Lublinie. Konferencja poświęcona była zagadnieniom...

Staże - Nabór do projektu RPO WL

Trwa nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (III)".

Staże - Nabór do projektu PO WER

Trwa nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)"

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Ogłaszamy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Informacja dotycząca realizacji staży

Od dnia 15 września 2017 r. wstrzymujemy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków FUNDUSZU PRACY.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne!

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu pn. „ AKTYWNY START – program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Świdnickiego" realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Stacja Świdnik II". Spotkanie odbędzie się 21 września o godz. 13.00 w...

UWAGA! Wstrzymanie naboru wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków FUNDUSZU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż od dnia 12.09.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków FUNDUSZU PRACY .  Jednocześnie informujemy, iż nadal trwa nabór na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w...

Dożynki Gminne w Mełgwi

W dniu 27.08.2017 r. mieszkańcy Mełgwi obchodzili jubileusz 700-lecia istnienia swojej miejscowości oraz dożynki gminno-parafialne. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Marcin Troć wraz z pracownikami również uczestniczyli w tych wydarzeniach. Przy stoisku Urzędu uzyskać można było informacje na temat form pomocy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku...

Zapraszamy na spotkanie informacyjne!

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu pn. „W CENTRUM AKTYWNOŚCI" realizowanego przez Stowarzyszenie POSTIS .   Spotkanie odbędzie się 1 września o godz. 10 00 w PUP w Świdniku, II piętro, sala nr 10.   Spotkanie poprowadzi pracownik Stowarzyszenia POSTIS.   Serdecznie...

Dożynki Powiatowe w Rybczewicach

W dniu 20.08.2017r. odbyły się uroczyste Dożynki Zielarskie – III Wojewódzkie Święto Ziół oraz Dożynki Powiatu Świdnickiego w Rybczewicach Drugich. Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku również uczestniczył w tym wydarzeniu. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele p.w. św. App. Piotra i Pawła w Częstoborowicach. Po uroczystościach kościelnych korowód dożynkowy udał się...

Konferencja PO WER

Dnia 4 sierpnia 2017r. odbyło się spotkanie „Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku skierowane do osób młodych, instytucji realizujących projekty w ramach PO WER oraz lokalnych przedsiębiorców. Spotkanie rozpoczął Pan Mirosław...

Konferencja PO WER

Relacja z konferencji podsumowującej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Ogłaszamy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Wznowienie naboru na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku w związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej  (Dz.U. z 2017 r poz. 1380) WZNAWIA NABÓR WNIOSKÓW o refundację kosztów...

Uwaga! Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy pracodawców oraz osoby młode do 30 roku życia na spotkanie pt. „Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020" organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku.

Rodzina 500 plus

Nowy okres zasiłkowy i konieczność złożenia nowych wniosków o świadczenia w Programie Rodzina 500+

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż z dniem 05.07.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz wniosków o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w związku z uchyleniem z dniem  01.07.2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w...

WAŻNE DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY W 2016 ROKU STYPENDIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów otrzymanych w 2016 roku na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby...

Nabór wniosków na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

II Wojewódzkie Targi Turystyczno-Gastronomiczne „GASTRO-TRAVEL" Świdnik 2017

23 maja 2017 r. na Placu Konstytucji 3-go Maja w Świdniku Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku uczestniczył w II Wojewódzkich Targach Turystyczno-Gastronomicznych „GASTRO-TRAVEL" Świdnik 2017.

NABÓR PFRON – refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

  PUP w Świdniku informuje, że w 2017 r. otrzymał  z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych kwotę w wysokości 120 000 zł na realizację zadania w ramach art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 935). W związku z powyższym zaprasza pracodawców...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Ogłaszamy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Wyświetlanie 26 - 50 z 204 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę