Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku


Nagłówek

Aktualności

Zapraszamy na uroczystości w Powiecie

Dyrektor Marcin Troć oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku serdecznie zapraszają  w dniu 26 sierpnia  2018 r. na Dożynki Gminne w Mełgwi, „Święto Chleba" –Dożynki Gminy Rybczewice  oraz na uroczyste obchody „Dni Piask "  związane z 25 – Leciem Odzyskania Praw Miejskich. W trakcie trwania uroczystości w Mełgwi, Rybczewicach oraz Piaskach...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki z rezerwy

Powiatowy urząd pracy w Świdniku informuje, iż otrzymał środki Funduszu Pracy z Rezerwy Krajowego Funduszy Szkoleniowego w wysokości 81,6 tys. zł.  na finansowanie zadań realizowanych w ramach priorytetów Rady Rynku Pracy tj.: Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danych powiecie lub województwie zawodach deficytowych – zawody...

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców.

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

UWAGA PRACODAWCY - OKRES PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKT RPO WL (II)

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuję o okresie przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu RPLU.09.02.00-06-0018/16 pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (II)" realizowanego od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Załączniki Informacja dot. przechowywania dokumentacji RPO (II).pdf

UWAGA PRACODAWCY - OKRES PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKT RPO WL (I)

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuję o okresie przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu RPLU.09.02.00-06-0018/15 pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (I)" realizowanego od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Załączniki Informacja dot. przechowywania dokumentacji RPO (I).pdf

Informacja dt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że pula środków dostępna w naborze wniosków o przyznanie wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego została zaangażowana w umowach w dniu 20.07.2018 r..

Nabór dla osób z terenów wiejskich na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku od dnia 25.07.2018r. ogłasza nabór wniosków na : jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór dla osób z terenów wiejskich na prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku od dnia 16.07.2018r. ogłasza nabór wniosków na : prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie

Nabór PO WER, staże, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza, że od dnia 16.07.2018r. będzie realizował i przyjmował wnioski w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (IV)"- Poddziałanie 1.1.1 PO WER, na niżej wymienione formy wsparcia: STAŻE (trwające od 3 miesięcy do końca 2018r.) –dla 43 osób   BONY SZKOLENIOWE dla 4...

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r. na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

Nabór na staże i prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku od dnia 25.05.2018 r. będzie przyjmował wnioski i kwalifikował osoby na staże oraz prace interwencyjne

Nabór na dotacje rezerwa MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku od dnia 04.06.2018 r. ogłasza nabór na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Nabór na dotacje PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku od dnia 04.06.2018 r. ogłasza nabór na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku realizuje od 01.01.2018r. projekt pt. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (IV)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia...

Informacja - dotacje

PUP w Świdniku informuje, że wszystkie środki finansowe przeznaczone na pojęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego ,,Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim" zostały zaangażowane. Jednocześnie informujemy, że informacje o kolejnych naborach dotyczące przyznania dofinansowania na podjęcie działalności...

Spotkanie informacyjne w Zespole Szkół w Piaskach

W dniu 18 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół w Piaskach odbyło się spotkanie informacyjne z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku i przedstawicielami  firmy Temared.  Celem spotkania było przekazanie uczniom ostatnich klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej informacji dotyczących zakresu i form pomocy oferowanych przez tut. Urząd Pracy jak również...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza od dnia 17.05.2018 r . nabór wniosków o refundację kosztów WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA stanowiska pracy dla 20 osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (IV)" Działanie 9.2 RPO WL realizowane będą na kwotę do 20 000,00 zł.    Do projektu kwalifikowane...

Nabór wniosków o staże i szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku od dnia 14.05.2018r. będzie przyjmował wnioski i kwalifikował osoby na niżej wymienione formy wsparcia: STAŻE (trwające od 3 do 6 miesięcy)Po stażach wymagana jest gwarancja zatrudnienia na co najmniej 3-miesięczny okres zatrudnienia na umowę o pracę w wymiarze min. ½ etatu SZKOLENIA INDYWIDUALNE w ramach projektu pt....

Mini-event pn. Spektrum korzyści z Funduszami Europejskimi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku zaprasza na Mini-event realizowany w ramach V edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej dni otwartych Funduszy Europejskich

Zmiany wymiaru zatrudnienia po stażu - PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, że od dnia 11.05.2018 r. będzie kwalifikował wnioski o zorganizowanie stażu dla osób w wieku 18-29 lat* do projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)" Poddziałanie 1.1.2 PO WER z gwarancją zatrudnienia minimum 1 miesiąca na umowę o pracę  w wymiarze  ...

Nabór PO WER, bony szkoleniowe oraz bony na zasiedlenie

W związku z zatwierdzeniem zmian do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)" Poddziałanie 1.1.2 PO WER  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór od dnia 30.04.2018r .na niżej wymienione formy wsparcia: BONY SZKOLENIOWE (dla 10 osób) w wysokości do 4 500 zł BONY NA ZASIEDLENIE (dla 14 osób ) w...

Ruszył nabór do Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Jeśli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i zrealizowałeś ciekawy projekt, już dziś możesz zgłosić się do akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE)!

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Od dnia 18.04.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu regionalnego „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim”

Wyświetlanie 26 - 50 z 275 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę